JABUKA TELEVIZIJA

Get Adobe Flash player

Razvojem telefonskih usluga s posebnom tarifom i dodatnom naplatom  omogućio je interakciju pružateljima sadržaja sa širokim krugom  korisnika. Putem takozvanih 060 servisa dostupni su brojni sadržaji  (informativni, zabavni i stručni) koji se naplaćuju putem telefonskog  računa. 

Pružateljima usluga time je isplativo ulaganje u kreiranje sadržaja  a korisnicima je za relativno male iznose dostupan inovativan sadržaj. 

060 - pružanje usluga informativnog karaktera

064 - usluga čiji sadržaj nije primjeren djeci

069 - dječji sadržaji


Copyright © Jabuka televizija d.o.o. All Rights Reserved.